تاریخ : دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

تاری دید

۲۶تیر

۱۶ دلیل تاری دید

نزدیک بینی (میوپیا)، دور بینی (هایپروپیا) و آستیگماتیسم از عیوب انکساری و شایع‌ترین دلایل تاری دید محسوب می شوند.