تاریخ : سه شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۹

بیکاری

۲۷آبان
بحران بیکاری و شغل نوظهور تن‌پوش گردانی در گچساران

بحران بیکاری و شغل نوظهور تن‌پوش گردانی در گچساران

وقتی برای تهیه گزارش از یک سوژه به نقاط مختلف گچساران سرک می‌کشم، با دقت بیشتری به خیابان‌ها، آدم‌های در حال گذر، ویترین مغازه‌ها و... نگاه و فکر می‌کنم.