تاریخ : چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹

بیکاران آمریکا

۱۷مرداد
بیکاران آمریکایی از ۵۴ میلیون نفر بیشتر شدند

بیکاران آمریکایی از ۵۴ میلیون نفر بیشتر شدند

بیش از ۵۴ میلیون آمریکایی از هفته منتهی به ۲۰ ماه مارس تاکنون درخواست دریافت مزیت های بیکاری را پر کرده اند. به گزارش فارس، تعداد افراد جدیدی که در آمریکا در هفته منتهی به اول آگوست درخواست بیمه بیکاری کردند، ۱٫۱۸۶ میلیون دیگر افزایش یافت. این رقم از ۱٫۴۳۴ میلیون نفر هفته پیش از […]