تاریخ : یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹

بیمارستان والتر رید

۱۴مهر

انتقادها از “شگفتی کوچک”ترامپ/ “بی‌مسئولیتی” و یک “نمایش سیاسی جنون‌آمیز”

حکیم جفریز، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان، هم گفت کشور به رهبری نیاز دارد نه عکس تبلیغاتی.