تاریخ : دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

بیش از 19 میلیارد اعتبار برای 102طرح اشتغالزا هزینه شد

۰۹مهر
بیش از ۱۹ میلیارد اعتبار برای ۱۰۲طرح اشتغالزا هزینه شد

بیش از ۱۹ میلیارد اعتبار برای ۱۰۲طرح اشتغالزا هزینه شد

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گچساران گفت: این نهاد در سال جاری 102طرح خود اشتغالی با 19 میلیارد و 720 میلیون ریال اجرا کرده است.