تاریخ : جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹

بهنام پاد

۱۸اسفند
اجرای طرح بهسازی و توسعه شبکه آبرسانی دوگنبدان

اجرای طرح بهسازی و توسعه شبکه آبرسانی دوگنبدان

رئیس اداره آب و فاضلاب شهری دوگنبدان گفت:از اجرای طرح بهسازی وتوسعه شبکه آبرسانی دوگنبدانابتدای امسال تاکنون بهسازی و توسعه بیش از ۷ کیلومتر از شبکه آبرسانی شهر انجام شد.