تاریخ : یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹

بنیاد سعدی

۲۶تیر

برگزاری نشست سیمرغ پارسی با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت ایران در ژاپن

از سوی بنیاد سعدی و با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت ایران و نماینده بنیاد سعدی در ژاپن و در ادامه سلسله برنامه ها و نشست های مجازی با موضوع مجموعه گفتارهایی در زبان و ادبیات فارسی، گفت وگوی “سیمرغ پارسی” با عنوان “مسائل و چشم انداز آموزش زبان فارسی در ژاپن” در فضای مجازی اینستاگرام […]