تاریخ : یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹

بندرلنگه

۱۶خرداد
افزایش قیمت نان در بندرلنگه

افزایش قیمت نان در بندرلنگه

براین اساس قیمت جدید هر قرص نان لواش و تافتون سهمیه ای با وزن چانه ۱۸۰ گرم سه هزار ریال، نان بربری فانتزی آزادپز با وزن چانه ۳۰۰ گرم ۱۹ هزار ریال و نان سنگک ساده آزاد پز با وزن چانه ۶۵۰ گرم ۱۹ هزار ریال می‌باشد.