تاریخ : چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹

بلال امینی

۱۰تیر

برای خاموش‌کردن آتش «غیرت» کافی نیست

برای آتش فرقی ندارد چه کسی رئیس‌جمهور یا رئیس این دو سازمان است، آتش کار خودش را می‌کند. می‌سوزاند. ما بنزین روی این آتش نپاشیم و دیگران را برای کباب شدن روی آن هل ندهیم!