تاریخ : سه شنبه, ۶ آبان , ۱۳۹۹

برجام توانست سیاست‌های آمریکا را در دنیا منزوی کند

۱۵مهر
برجام توانست سیاست‌های آمریکا را در دنیا منزوی کند

برجام توانست سیاست‌های آمریکا را در دنیا منزوی کند

وزیر امور خارجه گفت: برجام توانست سیاست‌های آمریکا را در دنیا منزوی کند، برجام توانست حقانیت مردم ایران را به مردم دنیا نشان دهد، برجام توانست رژیم جنایتکار صهیونیستی و نتانیاهو را در دنیا رسوا کند.