چین و آمریکا در دوران کرونا از بقیه دنیا جلو افتادند؛ زیان قابل توجه اروپا / آمریکا ۴۸ درصد و چین ۱۸ درصد فعالیت تجاری دنیا را تشکیل می‌دهند / پیشرفت قابل توجه آمریکا و چین در فین تک و خودروهای برقی در دوران کرونا / اخراج ۸ میلیون کارگر از شرکت‌های دولتی چین، چگونه این کشور را به ابرقدرت اقتصادی تبدیل کرد؟