جدیدترین خبرها

۱- زمان انتخابات

چهارشنبه ۳۰بهمن

*عنوان* ساعت*مکان
نطق انتخابات۱۴گچساران-جاده سلامت
همایش فرهنگیان
(اختتامیه ستاد)
۱۹ستاد مرکزی
www.Tawazon.ir

سه شنبه ۲۹ بهمن

*عنوان* ساعت*مکان
باشت-چاه تلخ۹چاه تلخ
همایش سرابننیز۱۳:۳۰سرابننیز
همایش ایل قشقایی۱۶روبروی پلیس راه
بازدید از روستاها
www.Tawazon.ir

دوشنبه ۲۸ بهمن

*عنوان* ساعت*مکان
همایش بزرگ بویراحمد۱۳:۳۰آبریگون
همایش رای اولیها۱۶:۳۰ستاد
همایش کهگیلویه۱۸ایران خودرو رادمنش
همایش بازاریان و صنوف۱۹:۳۰ستاد
www.Tawazon.ir

یکشنبه۲۷بهمن

*عنوان* ساعت*مکان
همایش خان احمد۹شهرک صنعتی
نطق انتخاباتی در باشت۱۴باشت
همایش خانواده نفت۱۹ستاد
همایش خانواده سلامت۲۰:۳۰ستاد
کهگیلویه(طیبی)۲۲
www.Tawazon.ir

شنبه ۲۶ بهمن

*عنوان* ساعت*مکان
روستاهای حوزه بی‌بی حکیمه-باباکلان۸۱۲:۳۰
همایش بزرگ حوزه خیرآباد۱۳:۳۰ده ناصر
همایش بانوان-جشن میلادحضرت فاطمه(س)۱۶:۳۰ستاد
دیدار با مردم طایفه قایدیوسفی(کیسفی)۱۸:۳۰تالار ستاره شب
همایش بزرگ ورزشکاران۲۰ستاد
دیدار با طایفه مشایخ۲۱:۳۰تالار مهرگان
www.Tawazon.ir

جمعه ۲۵ بهمن

*عنوان* ساعت*مکان
همایش بزرگ ده طایفه باوی۹لار
همایش بزرگ دهستان امامزاده جعفر۱۴شهرک صنعتی امامزاده جعفر
دیدار با جمعی از مردم طایفه زیلایی۱۷:۳۰چهاربیشه علیا-یاس ۱۱
دیدار با مردم طایفه نارگ موسی۱۹ستاد گچساران
دیدار با مردم طایفه نیمدور۲۰:۳۰تالار ستاره شب-بعد از فرودگاه
  www.Tawazon.ir

پنجشنبه ۲۴ بهمن

*عنوان* ساعت*مکان
دیدار با مردم روستای سرابیز۹:۳۰سرابیز
همایش طایفه امیرشیخی۱۰:۳۰کلگه امیرشیخی
افتتاح ستاد مردمی باشت۱۲خیابان شهدا
افتتاح ستاد مردمی بوستان۱۲:۴۵بوستان
افتتاح مسجد سیدالشهدا زنده یاد حاج سیدمعنا تقویان۱۴:۳۰کوی علامه طباطبایی-علامه۴
دیدار با مردم دژسلیمان۱۶روستای دژسلیمان
افتتاح ستاد مردمی گچساران و همایش بزرگ جوانان۱۷سراهی-روبروی کوچه۸
www.Tawazon.ir


۲-پیش از انتخابات

بهمن-هفته دوم

توضیح: نشستها در مکانهای خصوصی میزبانان محترم برگزار می گردند لذا از انتشار مکان برگزاری خودداری می گردد.

*عنوان *تاریخ * ساعت *مکان
بختیاریهاچهارشنبه ۱۴ گچساران
خانواده محترم شهدا-ایثارگران چهارشنبه ۱۷ گچساران
تلچگاه چهارشنبه ۱۸:۳۰گچساران
نارگ موسی
(بخشی از طایفه)
چهارشنبه ۲۰ گچساران
آبشیرین-بی بی جان آباد-سربیشه
بیدزرد-تلخاب شیرین-کمبل
پنجشنبه ۱۱روستاها
طایفه شادگان پنجشنبه ۱۷:۳۰گچساران
کیسفی-قائدیوسفی(بخشی از طایفه) پنجشنبه ۲۰ گچساران
باشتجمعهباشت
سادات امامزاده علی برمامیون شنبه ۱۶گچساران
پیچوگ-بویراحمدیها شنبه ۱۷:۳۰گچساران
جامعه دانشگاهیشنبه ۱۹ گچساران
کیسفی-قاذدیوسفی(بخشی از طایفه) شنبه ۲۱ گچساران

بهمن-هفته اول

*عنوان*تاریخ* ساعت*مکان
دیدار با چند طایفهچهارشنبه۲بهمن
باشت پنجشنبه۳ بهمنباشت
نشست با جامعه پزشکانجمعه ۴ بهمن
نشست با دانشجویان جمعه ۴ بهمن
دیدار با بعضی از تیره های قشقایی جمعه ۴ بهمن
دیدار با طایفه باباامیرشیخیشنبه ۵ بهمن
دیدار با مارینیها شنبه ۵ بهمن

دیماه-هفته چهارم

*عنوان*تاریخ* ساعت*مکان
همایش طایفه بزرگ گشینجمعه۲۷دیماه۹صبحباشت-جاده کمربندی-جنب تالار رضا
همایش بزرگ لیشتر جمعه۲۷دیماه۱۳:۳۰ بلوار وحدت
بین اسلام آباد و مظفرآباد

دیماه-هفته سوم

*عنوان *تاریخ * ساعت *مکان
گرامیداشت سردار دلها در باشت پنجشنبه ۱۹دیماه۱۴:۳۰ الی ۱۷حسینیه کرمی
گرامیداشت سردار دلها در گچساران جمعه ۲۰ دیماه۱۴:۳۰ الی ۱۷حسینیه امام صادق(ع)

دیماه-هفته دوم

*عنوان *تاریخ * ساعت *مکان
همایش بانوان باشتپنجشنبه ۱۲ دیماه۱۴باشت
همایش بزرگ لیشتر(لغو)جمعه ۱۳ دیماه (لغو)بلوار وحدت
بین اسلام آباد و مظفرآباد
همایش سربیشه (لغو) جمعه ۱۳ دیماه (لغو)روستای سربیشه
همایش آبشیرین (لغو) جمعه ۱۳ دیماه (لغو)روستای آبشیرین
همایش پیچاب(بویراحمد) (لغو) جمعه ۱۳ دیماه (لغو)تالار ستار
همایش شادگان (لغو) جمعه ۱۳ دیماه (لغو)تالار شادی
همایش گیاهان دارویی (لغو)شنبه ۱۴ دیماه (لغو)باشگاه فرهنگیان گچساران
حضور در جمع (لغو)
مارینیهای ساکن دوگنبدان
شنبه ۱۴ دیماه (لغو) گچساران-متعاقباً

دیماه-هفته اول

*عنوان*تاریخ* ساعت*مکان
طایفه چهارده چریک-عباسی-رحیمی-صفریپنجشنبه۵دی۱۴ قاسم آباد-جاده کمربندی روبروی تالار مروارید
سادات تکیهپنجشنبه۵دی۱۶کوی رزمندگان-شاهد یک
طایفه بناریپنجشنبه۵دی۱۹تالار مهیا
بوستانجمعه ۶ دی۹:۳۰مسجد امام علی(ع)
باشت جمعه ۶ دی۱۵قدم آباد
طایفه قلعه-سبزعلی-گرجی-طایفه رستم شنبه۷دی ۱۴ تالار شادی گچساران
باباکان-تیره تی گوییشنبه۷دی۱۹:۳۰فلکه سراهی-دریا ۲- دانشگاه غیرانتفاعی فراز
رودشتیها یکشنبه۸دی ۱۲رادک-جنب زمین چمن مصنوعی
طایفه طاس احمدی یکشنبه۸دی۱۴:۳۰ فلکه سراهی-دریا ۲-غیرانتفاعی فراز

دیماه-هفته دوم

*عنوان*تاریخ* ساعت*مکان
همایش بانوان باشتپنجشنبه ۱۲ دیماه۱۴باشت
همایش بزرگ لیشتر(لغو)جمعه ۱۳ دیماه(لغو)بلوار وحدت
بین اسلام آباد و مظفرآباد
همایش سربیشه (لغو)جمعه ۱۳ دیماه(لغو)روستای سربیشه
همایش آبشیرین (لغو)جمعه ۱۳ دیماه(لغو)روستای آبشیرین
همایش پیچاب(بویراحمد) (لغو)جمعه ۱۳ دیماه(لغو)تالار ستار
همایش شادگان (لغو)جمعه ۱۳ دیماه(لغو)تالار شادی
همایش گیاهان دارویی (لغو)شنبه ۱۴ دیماه(لغو)باشگاه فرهنگیان گچساران
حضور در جمع (لغو)
مارینیهای ساکن دوگنبدان
شنبه ۱۴ دیماه(لغو)گچساران-متعاقباً

دیماه-هفته اول

*عنوان*تاریخ* ساعت*مکان
طایفه چهارده چریک-عباسی-رحیمی-صفریپنجشنبه۵دی۱۴قاسم آباد-جاده کمربندی روبروی تالار مروارید
سادات تکیهپنجشنبه۵دی۱۶کوی رزمندگان-شاهد یک
طایفه بناریپنجشنبه۵دی۱۹تالار مهیا
بوستانجمعه ۶ دی۹:۳۰مسجد امام علی(ع)
باشتجمعه ۶ دی۱۵قدم آباد
طایفه قلعه-سبزعلی-گرجی-طایفه رستمشنبه۷دی۱۴تالار شادی گچساران
باباکان-تیره تی گوییشنبه۷دی۱۹:۳۰فلکه سراهی-دریا ۲- دانشگاه غیرانتفاعی فراز
رودشتیهایکشنبه۸دی۱۲رادک-جنب زمین چمن مصنوعی
طایفه طاس احمدییکشنبه۸دی۱۴:۳۰فلکه سراهی-دریا ۲-غیرانتفاعی فراز

آذرماه

*عنوان*تاریخ*ساعت*مکان
جلسه هم اندیشیپنجشنبه ۱۴آذر۱۵روستای پاکوه
نشست با قشقایی هاجمعه ۱۵آذر۱۸شیراز
افتتاحیه طرح هادیچهارشنبه ۲۰ آذر۱۶پشتکوه باشت
افتتاحیه سالن ورزشیپنجشنبه ۲۱ آذر۱۰مارین
طرح گردشگری دیلپنجشنبه ۲۱ آذر۱۱دیل
افتتاح سالن سنگ نوردی باشگاه زاگرسچهارشنبه ۲۷آذر۹ورزشگاه بشارت گچساران
افتتاح کلینیک دندانپزشکی دیجیتالچهارشنبه ۲۷آذر۱۰:۳۰گچساران-روبروی مخابرات
۱-طایفه گوهرگان
—-
۲-خانواده های گرجی
—-
۳-نشست طایفه عنا
چهارشنبه ۲۷آذر-ساعت۱۵
-ساعت۱۷
-ساعت۱۸
۱-ملک آباد باشت
۲-خ پاسداران
۳-خ امام حسین
همایش طایفه آرخلوپنجشنبه ۲۸آذر۱۴تالار شادی
گناوه (بویراحمدگرمسیر)پنجشنبه ۲۸آذر۱۶ک. ۱۹جنوبی
همایش باباکلانجمعه ۲۹آذر۱۳باباکلان
شب یلداشنبه ۳۰آذر۱۷:۳۰دانشگاه تهران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.