جدیدترین خبرها

کهگیلویه

مشکلات شبکه ارتباطی استان کهگیلویه وبویراحمد باید احصاء شود
عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران مطرح کرد

مشکلات شبکه ارتباطی استان کهگیلویه وبویراحمد باید احصاء شود

مشتریان مخابرات نسبت به پرداخت صورتحساب تلفن ثابت خود اقدام کنند
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران:

مشتریان مخابرات نسبت به پرداخت صورتحساب تلفن ثابت خود اقدام کنند

بسته مکالمه همراه اول ویژه عید سعید فطر
سرپرست مخابرات کهگیلویه وبویراحمد:

بسته مکالمه همراه اول ویژه عید سعید فطر

معذرت خواهی از اهالی روستای کوشک وتنگ تامرادی بویراحمد
در اقدامی زیبا ودر خور تقدیرازسوی سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد :

معذرت خواهی از اهالی روستای کوشک وتنگ تامرادی بویراحمد

ثبت نام تلفن ثابت در سطح استان کهگیلویه وبویر احمد آغاز شد
سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه وبویر احمد

ثبت نام تلفن ثابت در سطح استان کهگیلویه وبویر احمد آغاز شد