املاک شهرداری تهران در منطقه ۱۸ در اختیار چه کسانی است؟ [+جدول]

چکیده: در این منطقه، یک زمین ۱۰۰۰۰ متری را سپاه پاسداران بدون موافقت شهرداری اقدام به تصرف و دیوار کشی جهت استفاده پارکینگ نموده است.
نشانی ملکعرصهاعیاننوع ملککاربری وضع موجودنام استفاده کننده (بهره بردار)توضیحاتبلوار خلیج فارس-ابتدای کوچه امام زمان۱۰۰۰۶۰۰نظامیکلانترینیروی انتظامیواگذاری ساختمان قدیم ناحیه ۵ به کلانتری ۱۷۹ خلیج فارسخیابان یاران – نبش خیابان سپیده شمالی۳۰۷۵۱۰۰۰نظامیکلانترینیروی انتظامیاعیان در بهره برداری کلانتری ۱۵۳شهید خرم : شهرک ولیعصر- خ.پژاوند خ. سپیده جنوبی۱۰۰۰–سوله ورزشیخانواده های معظم شهداخانواده‌های معظم شهداواگذاری مجموعه‌های ورزشی به خانواده‌های معظم شهداءشهید قنبری : یافت آباد- خ. زندیه۱۰۰۰–سوله ورزشیخانواده های معظم شهداخانواده‌های معظم شهداواگذاری مجموعه‌های ورزشی به خانواده‌های معظم شهداءشهید رجایی : شهرک ولیعصر- خ. عمرانی۲۰۰۰–سوله ورزشیخانواده های معظم شهداخانواده‌های معظم شهداواگذاری مجموعه‌های ورزشی به خانواده‌های معظم شهداءبلوار معلم- روبروی شهرک امام خمینی (ره)۱۵۴۰۵–مرکز نظامییگان امنیتی امام رضا (ع)یگان امنیتی امام رضا (ع)در حسابهای فی مابین اعمال نشده است.بزرگراه آزادگان- بلوار الغدیر – خیابان شهید منصور عمرانی۴۴۲۰۰۱۲۰۰ورزشیورزشگاهورزشگاه امام رضا(ع)در اختیار باشگاه استقلالالغدیر- خ. منصور عمرانی۵۰۰۰۰–درمانیدرمانیدانشگاه علوم پزشکی تهرانبیمارستان کودکانبلوار معلم- خ. معلم- بلوار مدائن نبش خ. امام رضا۱۰۰۰–مسجدمسجد حضرت رسولمسجد حضرت رسولمذهبیبلوار معلم- بعد از چهارراه بانک ملی خ. علی پور ملک موسوم به خرقانیان۵۰۰۵۰۰مذهبیمسجدمسجد حضرت خدیجه (س)مسجدخلیج فارس۴۷۳–زمینزروخانهمقاومت بسیج مسلم بن عقیل (ع)احداث زورخانهمحدوده شادآباد- پرسی گاز شمالی کوچه یکم۳۰۰–زمینمرکز ترک اعتیادموسسه خانه دوست یارانترک اعتیادقسمتی از پارک جنگلی آزادشهر(آزادگان)۳۰۰–زمینمرکز ترک اعتیادموسسه خیریه تولد دوبارهترک اعتیادمیدان مفتح- ضلع جنوبی موزه شهداء مقابل ساختمان۲۲۳۵۹۰۰زمین و بنای احداثیحوزه علمیهحجت الاسلام والمسلمین ناصحیحوزه علمیه المهدیخیابان ۱۷شهریور نبش ۱۵متری اول جنب ناحیه ۴۱۵۰۱۲۵واحد تجاریشهرکتابموسسه شهرکتابموسسه شهر کتابیافت آباد- بلوار الغدیر- نبش میدان الغدیر۲۹۶۱۴۰واحد تجاریشهرکتابموسسه شهرکتابموسسه شهر کتابچهار راه یافت آباد-مبدان معلم-ابتدای خیابان حیدری-انتهای بوستان قائم۱۵۰۳۵۰ساختمان اداریمرکز پلیس راهورراهنمایی و رانندگی بوستان قائممیدان جانبازان خ. علیپور سرای محله۲۰۰–ساختمانموسسه قلبموسسه قلب سفید خانم حسینیکودکان کار و خیابان (مرکز پرتو)ولیعصر جنوبی-خیابان نامداری۲۴۰۱۳۰فرهنگی اجتماعیمددسراموسسه خانه دوست یاران آقای کایکانیمددسرایافت آباد-خیابان وثوقی۶۰۰۶۳۰نظامیکلانتری ۱۵۱نیروی انتظامیاعیان در بهره برداری کلانتری ۱۵۱شهرک ولیعصر- خ. حیدری جنوبی خ. مهر۲۰۰۰۲۰۰۰خدمات درمانیدانشگاهدانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی–یافت آباد- خ. معلم مجتمع مسکونی بافان (شماره۱)۱۲۰۷۵آپارتمانمسکونیحجت الاسلام والمسلمین ناصحیتبین مبانی دینی و اصول اعتقادات و تحقیق پژوهشیافت آباد- خ. معلم- مجتمع مسکونی بافان (شماره ۲)۱۲۰۷۵آپارتمانمسکونیحجت الاسلام والمسلمین ناصحیتبین مبانی دینی و اصول اعتقادات و تحقیق پژوهشیافت آباد- میدان الغدیر- پارک شهدای یافت آباد۳۰۰۱۰۰فرهنگی – اجتماعیمسکونیمجمع نیکوکاری رعدمرکز توانبخشیبزرگراه آزادگان۱۰۰۰۰–زمینپارکینگسپاه پاسداران انقلاب اسلامیبدون موافقت شهرداری اقدام به تصرف و دیوار کشی جهت استفاده پارکینگ کرده استمیدان جانبازان – ساختمان شهید مختار سلیمانیحدود ۱۲۰۲۸۰ساختمانانجمن نیکوکاریانجمن نیکوکاری نسیم طوسخیابان ۱۷ شهریور۷۰۰۴۰۰نظامیمرکز نظامیگردان امنیتی امام علی (ع)بوستان سنبلساختمان واقع در بوستان شهدای یافت آباد “ساختمان کانون مداحان”۱۵۰۱۵۰ساختمان کانون مداحانکانون مداحانکانون مداحانبوستان به آقای جواد حیدری واگذار شدبهره برداری از مجموعه ورزشی بوستان بانوان نرگس۲۶ هکتار۲۵۰۰ورزشیبوستان نرگسبهره برداری از مجموعه ورزشی بوستان بانوان نرگسبلوار معلم- خیابان حیدری- روبروی دادسرای یافت آباد۱۰۰۱۰۰اداره برقاداره برقبهره برداری اداره برقمحدوده نوروز آباد خلیج فارستقریبی ۲۰۰۰–فضای آموزشیآموزش و پرورشاحداث مدرسهمیدان مفتح – جنب تره بار۵۴۶٫۶۱۳۰۰سازمان آبسازمان آب و فاضلابشرکت آب و فاضلاب استان تهرانیافت آباد- خ. اسد آبادی (بوستان مینا)۳۴–ساختمان کلانتریساختمان کلانترینیروی انتظامی

۷۰

ساختمان

ساختمان

شورایاری

محله ۱۷ شهریور

خ. ۱۷ شهریور۲۰۰۰–زمینزمینبسیجمحله ۱۷ شهریوربلوار الغدیر شمالی- خ. شهید وثوقی مقابل کارتن سازی(بوستان لادن)۶۰–ساختمانساختماناورژانسمحله ۱۷ شهریوربلوار الغدیر شمالی- خ. شهید وثوقی مقابل کارتن سازی(بوستان لادن)۷۰–ساختمانساختمانNAشادآباد۴۰–ساختمان بسیجساختمان بسیجبسیجمحله شادآبادخ. ۱۷ شهریور – میدان شادآباد(بوستان مهر (مهرآگین)۷۰–ساختمان راهنمایی و رانندگیساختمان راهنمایی و رانندگیراهنمایی و رانندگیمحله شادآبادخ. خلیج۲۵۰–زمینزمین زورخانهبسیجخلیج۵۵۴–ساختمان حوزه بسیجساختمان حوزه بسیجبسیجخلیج۵۴–ساختمان نیروی انتظامیساختمان نیروی انتظامینیروی انتظامیخلیج۵۴۴–ساختمان فرماندهی بسیج (سوپر مارکت- تجاری مغازه)ساختمان فرماندهی بسیج (سوپر مارکت- تجاری مغازه)بسیجضلع جنوب بزرگراه آزادگان- ملک کارخانه ایران جوجه۱۲۵۰۰–اجاره سولهاجاره سولهجبار فرجیانبار کالا و فعالیتهای تولیدی- اقتصادیضلع جنوب بزرگراه آزادگان- ملک کارخانه ایران جوجه۹۰۰۰–اجاره سولهاجاره سولهصادق اسماعیل نژادانبار کالا و فعالیتهای تولیدی- اقتصادیضلع جنوب بزرگراه آزادگان- ملک کارخانه ایران جوجه۲۲۰۰۰–اجاره سولهاجاره سولهمرتضی مفاخریانبار کالا و فعالیتهای تولیدی- اقتصادیمیدان نعمت آباد-۵۰۰۲۴۲بسیج ناحیه ابوذربسیج ناحیه ابوذربسیج–بلوار ابراهیم آباد۴۸۴۰–بسیج ۲۵۵مطلع الفجربسیج ۲۵۵ مطلع الفجربسیج–چهاردانگه۴۰۶۲–ناحیه مقاومت بسیج سیدالشهداء اسلامشهرناحیه مقاومت بسیج سیدالشهداء اسلامشهربسیج–
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.