املاک شهرداری تهران در منطقه ۸ در اختیار چه کسانی است؟ [+جدول]

چکیده: از مجموع ۱۹ ملک در اختیار دیگران منطقه ۸ سه ملک شامل دو آپارتمان ۵۲ و ۷۳ متری و همچنین یک آپارتمان ۴ واحدی با زمین ۴۲۷ متری در اختیار بسیج است.

قرار بود لیست املاک شهرداری تهران (املاک مصادیق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها) که در اختیار دیگران گذاشته شده تا اسفند ۹۷ منتشر شود. اما این لیست که توسط شهرداری تهران تهیه شده و در اختیار اعضای شورای شهر قرار دارد، از طریق مجاری رسمی تا کنون منتشر نشده است.

در ادامه لیست املاک شهرداری در منطقه هشت را مشاهده می‌کنید که برای اولین بار به نقل از انصاف نیوز منتشر می‌شود.

توضیحات

از مجموع ۱۹ ملک در اختیار دیگران منطقه ۸ سه ملک شامل دو آپارتمان ۵۲ و ۷۳ متری و همچنین یک آپارتمان ۴ واحدی با زمین ۴۲۷ متری در اختیار بسیج است.

ستاد عتبات عالیات یک ساختمان ۱۲۴ متری در اختیار دارد.

سازمان رسیدگی به امور مساجد کشور دو آپارتمان ۷۵ و ۸۱ متری در اختیار دارد.

بیش از ۲۰۰۰ متر از املاک این منطقه در اختیار ۴ مسجد فاطمه الزهرا (۲۱۰ متر)، حضرت خدیجه (۱۲۵۰ متر)، خاتم الانبیا (۵۱۱ متر) و امام سجاد (۱۰۵ متر) است.

دو هیات مذهبی هم ۳ ملک در اختیار دارند. هیئت نرجس خاتون یک ملک ۱۲۶ متری و هیات انصار الفاطمه دو ملک ۱۷۲ متری در اختیار دارد.

یک ملک ۳۰۷ متری در اختیار موزه‌ی شهدا، یک ملک ۲۱۶ متری در اختیار مجموعه فرهنگی جوادالائمه و یک ملک ۸۶ متری نیز در اختیار مرکز کوتاه قامتان بلند همت است.

لیست املاک شهرداری تهران در منطقه ۸

نشانی ملکعرصهاعیاننوع ملکنام استفاده کننده (بهره بردار)توضیحات
مسیل باختر بین مجیدیه و گلبرگ پ ۵۹۱۱۱۷٫۴۵۱۲۴عتبات عالیاتطبق صورتجلسه شماره ۵۰۸/۱۵۰۸۰ مورخ ۹۴/۰۴/۲۱ تحویل شد
جانبازان شرقی نبش کوچه اکبری مجتمع اداری گلبرگ طبقه سوم شمال غربی۸۱آپارتماندر اختیار امور مساجدطبق صورتجلسه تحویل ۵۰۸/۴۲۹۹۵مورخ ۹۱/۱۰/۱۹
جانبازان شرقی نبش کوچه اکبری مجتمع اداری گلبرگ طبقه سوم جنوب غربی۷۵٫۷۴آپارتماندر اختیار امور مساجدطبق صورتجلسه تحویل ۵۰۸/۴۲۹۹۵ مورخ ۹۱/۱۰/۱۹
نارمک ۴۶ متری میدان ۴۰ کوچه مسجد پ ۱۳۲۰۰٫۰۰۲۱۰ملکمسجد فاطمه زهرانظر به درخواست مساعدت شهردار تهران اشاره شده در نامه شماره ۵۰/۵۸۲۷۸۸ مورخ ۹۳/۰۶/۰۱ مشاور و مدیر دفتر معاونت
مسیل باختر پ ۴۴۹۶۲٫۰۰۱۲۶ملکهیات نرجس خاتوننظر به نامه شماره ۱۶۰/۸۹۳۲ مورخ ۹۲/۰۵/۰۱ طی صورتجلسه شماره ۵۰۸/۱۹۱۲۵ مورخ ۹۲/۰۵/۲۱ تحویل شد
خیابان مدنی جنب پایگاه شهید بهشتی پلاک ۲۰۶۴۴۰٫۲۰۹۵۹٫۵ملکمرکز بهارانمقرر شد قرارداد موسسات مجری مجتمع های بهاران در مناطق از تاریخ ۹۶/۴/۱ توسط سازمان خدمات اجتماعی ثبت شود .۵۰۸/۲۵۰۷۱-۵۰۸/۵۵۵۱۲-۵۰۸/۱۲۹۳۲
نارمک خ ۴۶ متری شرقی- نبش حدادی- پلاک ۴۴ ط همکف۱۷۲٫۵ملکدر اختیار هیئت انصارالفاطمهنظر به نامه شماره ۵۰/۱۱۳۳۶۱۵ مورخ ۹۳/۱۰/۲۰ و ۵۳۰/۱۱۷۸۵۰۰ مورخ ۹۳/۱۰/۳۰ معاونت امور مناطق شهرداری تهران و دستور مساعد ایشان
نارمک خ ۴۶ متری شرقی- نبش حدادی- پلاک ۴۴ ط اول۳۰۲٫۷۰۱۷۲٫۵ملکدراختیار هیئت انصارالفاطمهنظر به نامه شماره ۵۰/۱۱۳۳۶۱۵ مورخ ۹۳/۱۰/۲۰ و ۵۳۰/۱۱۷۸۵۰۰ مورخ ۹۳/۱۰/۳۰ معاونت امور مناطق شهرداری تهران و دستور مساعد ایشان
خ رشید – نبش خ دماوند۱۲۵۰٫۰۰۱۲۰۰ملکمسجد حضرت خدیجهطی صورتجلسه شماره ۵۰۸/۲۰۱۳ مورخ ۹۱/۰۱/۲۶ با امضای مدیر عامل محترم سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران واگذار شد
خ رشید۵۲٫۹۹بسیجفاقد مستندات تحویل
خیابان شهید مدنی خ کرمان خ حسن تکه پ ۲۵۱۵۰٫۵۰۳۰۷٫۵ملکموزه شهدابه موجب صورتجلسه تحویل شماره۵۰۸/۳۹۹۲۱ مورخ ۹۴/۱۰/۰۵ و معرفی نامه شماره ۹۳۵/۱۱۸۶۹۶۹ مورخ ۹۴/۰۹/۲۹ شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران
خیابان کرمان جنوبی نبش ابراهیم نژاد۵۱۱٫۰۰ملکمسجد خاتم الانبیابا عنایت به نامه شماره ۹۶۷ مورخ ۸۴/۰۲/۲۵ اقدامات جهت تحویل انجام شد
خیابان شهید مدنی خیابان سجاد کوچه شهید اسدی پلاک ۹جنب مسجد امام سجاد (ع)۱۰۵٫۰۰زمینقسمتی از مسجد امام سجاد(ع)فاقد مستندات تحویل
۴۲۷٫۰۰۶۲۰ملکبسیجفاقد مستندات تحویل
مسیل ابراهیم آباد۷۳٫۴۳آپارتمانبسیجحسب دستور شفاهی شهردار وقت واگذار شد
نارمک -میدان ۹۶ هشت متری غربی پلاک۳۴۹۹٫۹۵۲۱۶ملکمجموعه فرهنگی جوادالائمهبه موجب قرارداد بهره برداری سازمان املاک و مستغلات فاقد شماره ثبت شده وصورتجلسه تحویل مورخ ۹۳/۱۰/۲۲ تحویل شد
وحیدیه کوچه بختیاری نژاد پ۳۵۶۰٫۲۶۸۴ملکمرکزکوتاه قامتان بلند همتبه موجب قرارداد واگذاری موقت شماره ۱۱۳-۱-الف مورخ ۹۴/۰۷/۲۵ تحویل شد
خیابان دماوند نبش خیابان پروین۲۷۳۵٫۴۴۱۶۹۲مرکز فرهنگی ورزشی احمدیفاقد مستندات تحویل
سبلان کوچه امین آبادی۴۰۰٫۰۰۱۶۷۰مجموعه ورزشی ایثارفاقد مستندات تحویل

چند نکته

۱. تاکنون با تلاش شهرداری و شورای شهر تهران حدود ۴۲۰ ملک از مجموع املاک مناطق مختلف پس گرفته شده اما جزییات آنها به دلیل این که در جریان است به لحظه مشخص نیست.

۲. آدرس برخی املاک که در اختیار برخی نهادهاست بنا به ملاحظاتی از سوی انصاف نیوز حذف شده است.

۳. اطلاعات درون جدول عینا جدولی است که شهرداری تهران تهیه کرده و در اختیار تمام اعضای شورای شهر قرار گرفته است. اطلاعاتی که در پایین این جدول می‌آید، نتیجه‌ی تحلیل و بررسی اسامی افراد یا نهادهایی است که املاک در اختیار آنهاست و بر اساس اطلاعات و آگهی‌های مندرج در روزنامه‌ی رسمی قوه قضاییه و یا رسانه‌های قانونی استخراج شده است.

۴. در میان املاکی که در به دلایل و با کاربری‌های مختلف در اختیار کسانی، یا نهادها، یا بنیادها و خیریه‌ها و موسسات فرهنگی و ورزشی قرار گرفته است، اسامی کسانی با سلیقه‌های سیاسی متفاوتی قرار دارند و مربوط به جناحی خاص نیست.

Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.