حضور تاج گردون در باباکلان
حضور تاج گردون در باباکلان

به گزارش توازن ، تاجگردون در جمع اهالی بی بی حکیمه حضور یافت و با آنها دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش توازن ، تاجگردون در جمع اهالی بی بی حکیمه حضور یافت و با آنها دیدار و گفت و گو کرد.