حضور دکتر تاجگردون در جمع مردم طایفه زیلایی
حضور دکتر تاجگردون در جمع مردم طایفه زیلایی

تاجگردون در جمع صمیمی مردم طایفه زیلایی حضور یافت.