جوانان راهتان را کج نکنید، این شهر مختار نمی خواهد+تصاویر
جوانان راهتان را کج نکنید، این شهر مختار نمی خواهد+تصاویر

به گزارش توازن و به نقل از انتخاب فردا ،غلام رضا تاجگردون در افتتاح ستاد انتخاباتی خود گفت: جوانان آمدند ، آنان که فکر می کردند جوانان میخوابند کور پنداشتند ، با هر درد و آسیبی که داشتند باهم میمانیم و دیارمان را می سازیم سختی را گذراندیم نسخه ها را پیدا کردیم و درمان […]

به گزارش توازن و به نقل از انتخاب فردا ،غلام رضا تاجگردون در افتتاح ستاد انتخاباتی خود گفت: جوانان آمدند ، آنان که فکر می کردند جوانان میخوابند کور پنداشتند ، با هر درد و آسیبی که داشتند باهم میمانیم و دیارمان را می سازیم سختی را گذراندیم نسخه ها را پیدا کردیم و درمان کردیم هم اکنون این راه خوش سیما را به هیچ کس نخواهم فروخت.

تاجگردون ادامه داد : آنان که فکر میکردند با تفرقه اندازی و تهمت زنی این اتحاد را ازبین‌میبرند سخت در اشتباهند.
وی تصریح کرد: عزت و بالندگی برای همه است .
تاجگردون اظهار داشت: آنان که فکر کردن با دسیسه می توانند این جوانان را خاموش کنند دیدند که خیالی ییش نبود.
وی ادامه داد: امروز راه ما شفاف است، عزت، آزادی و زندگی برا همه است.
تاجگردون افزود : این جوانان امروز آمدند تا بگویند به عهدی که با تاجگردون بسته اند ایستاده اند.
وی تصریح کرد: هر چیز که خواستید نوشتید به خواهران و برادرانتان تهمت زدید ولی این را بدانید ما درخت بلوط سبز قامتیم ریشه در خاک داریم و یادتان رفته که ما چه کسی هستیم.
وی خطاب به جوانان گفت: ما در کنار هم برای ابادانی شهرمان تلاش خواهیم کرد و به گذشته بر نخواهیم گشت.
***تاجگردون ادامه داد: این شهر مختار نمی خواهد بلکه صداقت و صمیمیت می خواهیم راهمان را کج نکنید.
وی گفت: غیرتمندان و جوانان گچسارانی این را بدانید اگر درد دارید درمانتان همین راه است و لاغیر.
تاجگردون خطاب به جوانان گفت: برخی ما را از این راهها زیاد بردند،بردند سرچشمه و به ما آب ندادند و برگرداندند.
وی ادامه داد: این جوانان امروز با حضور پرشور خود آمدند که بگویند میخواهیم در زندگی خود و آینده مان نقش بیافرینیم ، آمده ایم تا بگوییم تاجگردون همچون سالهای گذشته غلام گچسارانی هاست.
تاجگردون گفت: من امدم بگویم حلقومم حلقوم بچه های گچسارانی است، آمده ام بگویم نا آنانی بودیم که برایمان ترک و لر و بهبهانی و … فرق کند .
تاجگردون ادامه داد: جوانان عزیز و پدران پشتم را همچون دو دور گذشته بگیرید تا دست توانای شما باشم،پشتم را بگیرید تا به جرات بگویم لرهستم و صدایم نلرزد و گلویم نخراشد و بگویم حق مردمم همین است.
وی ابراز کرد: حق شماها بیش از این است که فکر کنید، امروز آغاز راه است با هم باید تلاش کنیم.
تاجگردون گفت: جوانان عزیز برای خود و آینده تان تلاش کنید و راهی را که رفتید ادامه دهید.
وی تصریح کرد: من کسی بودم که شعور و شعارم را در خدمت مردم و ایران عزیز گذاشتم.
وی با بیان اینکه مردم غلام خود راها نمی کنند گفت: خواستند همه را از ما بربایند،کور خواندید بیاید ببینید این شعور و حساسیت جامعه را
تاجگردون ادامه داد: من راهم، هدفم، برنامه ام و مسیرم مشخص است و هم اکنون وقت به سایه نشستن پدران است، وقت این است که بگویم این سرو قامتی که ساخته ایم از آن ماست و رهایش نمیکنیم.
تاجگردون خطاب به طرفدارانش گفت: ما میخواهیم در این راه شما همراهمان باشید و تا۲اسفند به عشق شماها نمی خوابم شما هم نخوابید.
وی گفت: دلیل نخوابیدن من این است که من محافظ مسلح شماها و دندانهای تیز و شوم کسانی که۳۰سال است خون این مردم آشامیدند را می بینم.
تاجگردون ابراز کرد : تاجگردون هیچ نیاز مالی ندارد۳۰سال خدمتش را کرده و آن چیزی که می بینم عزت شما و آن چیزی که نمی خواهم دندان خون آشامان است.
وی افزود : به پدرانتان بگوید تلفن شیاطین را جواب ندهند و به کسانی که از من ناراحت هستند بگوید در مدت خدمت تاجگردون اگر کاهلی از من دیده اید عذر می خواهد.

تاجگردون خاطرنشان کرد : پشتم را بگیرید تا بتوانم مانند کوه دنا استوار فریاد بزنم مانند زنانی که هواپیما سقوط کرد بگویم‌لر هستم و برای حق مردم خودم فریاد بزنم.
وی اذعان داشت : بانوان حقتان بیش از آنچه بود که در گذشته بود چون حقتان بیشتر است.
تاجگردون خطاب به رقبا گفت: کور خوانده اید آنچه خودمان کاشته ایم خودمان نیز درو می کنیم و شما جوانان یاریم دهید در این راه که راه شماست و با هم برویم.
وی گفت: روز سوم اسفند جشن خواهیم گرفت و صدای سرود سوم را با هم خواهیم خواند.
تاجگردون با بیان اینکه کلاغان بد صدا باید از این شهر بروند گفت: بیاید صدای بلبلان خوش آواز را بر فراز آسمان گچساران و باشت طنین انداز کنیم.