همراهی کلگه امیرشیخی  با کمپین هتریکی ها +تصاویر
همراهی کلگه امیرشیخی  با کمپین هتریکی ها +تصاویر

به گزارش توازن ، تاجگردون در جمع اهالی کلگه امیرشیخی حضور یافت و با آنها دیدار و گفت و گو کرد. کلگه امیرشیخی ، از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند و حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.

به گزارش توازن ، تاجگردون در جمع اهالی کلگه امیرشیخی حضور یافت و با آنها دیدار و گفت و گو کرد.

کلگه امیرشیخی ، از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند و حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.