دیدار و اعلام حمایت بخشی از اقشار و مردم باشت باغلامرضا تاجگردون+تصاویر
دیدار و اعلام حمایت بخشی از اقشار و مردم باشت باغلامرضا تاجگردون+تصاویر

به گزارش توازن ، بخشی از اقشار و مردم باشت با غلامرضا تاجگردون دیدار و اعلام حمایت نمودند. خربیلی ها ها از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند و حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.

به گزارش توازن ، بخشی از اقشار و مردم باشت با غلامرضا تاجگردون دیدار و اعلام حمایت نمودند.

خربیلی ها ها از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند و حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.