اهالی روستای خربل از غلامرضا تاجگردون اعلام حمایت کردند +تصاویر
اهالی روستای خربل از غلامرضا تاجگردون اعلام حمایت کردند +تصاویر

به گزارش توازن ، نشست صمیمی و هم اندیشی و وحدت اهالی روستای خربل با غلامرضا تاجگردون برگزار شد. خربیلی ها ها از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند و حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.

به گزارش توازن ، نشست صمیمی و هم اندیشی و وحدت اهالی روستای خربل با غلامرضا تاجگردون برگزار شد.

خربیلی ها ها از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند و حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.