شرکت اهالی ناصر آباد در کمپین هتریکی ها+تصاویر
شرکت اهالی ناصر آباد در کمپین هتریکی ها+تصاویر

به گزارش توازن ، نشست صمیمی و هم اندیشی اهالی ناصر آباد با غلامرضا تاجگردون برگزار شد. ناصر آبادیها از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند و حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.

به گزارش توازن ، نشست صمیمی و هم اندیشی اهالی ناصر آباد با غلامرضا تاجگردون برگزار شد.
ناصر آبادیها از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند و حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.