هنرمندان گچسارانی از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند
هنرمندان گچسارانی از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند

به گزارش توازن ، نشست صمیمی و همدلی هنرمندان گچسارانی با غلامرضا تاجگردون برگزار شد. هنرمندان گچسارانی از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند . این قشر حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.

به گزارش توازن ، نشست صمیمی و همدلی هنرمندان گچسارانی با غلامرضا تاجگردون برگزار شد.

هنرمندان گچسارانی از کمپین هتریکی ها اعلام حمایت نمودند .

این قشر حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام نمودند.