اعلام حمایت تیره گوجراز طایفه کشکولی بزرگ و طایفه کی گیوی موردراز ودشت روم بویراحمد با غلامرضا تاجگردون +تصاویر
اعلام حمایت تیره گوجراز طایفه کشکولی بزرگ و طایفه کی گیوی موردراز ودشت روم بویراحمد با غلامرضا تاجگردون +تصاویر

به گزارش توازن ، همایش همدلی و هم اندیشی و وحدت تیره گوجراز طایفه کشکولی بزرگ و طایفه کی گیوی موردراز ودشت روم بویراحمد با غلامرضا تاجگردون برگزار شد. این طایفه حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام و با وی بیعت نمودند.

به گزارش توازن ، همایش همدلی و هم اندیشی و وحدت تیره گوجراز طایفه کشکولی بزرگ و طایفه کی گیوی موردراز ودشت روم بویراحمد با غلامرضا تاجگردون برگزار شد.

این طایفه حمایت قاطع خود را از غلامرضا تاجگردون اعلام و با وی بیعت نمودند.