دیدار تاجگردون با طایفه شاهبهرام
دیدار تاجگردون با طایفه شاهبهرام

نماینده مردم گچساران و باشت با مردم خونگرم طایفه شاهبهرام دیدار کرد.