نشست تاجگردون با طایفه خونگرم فتح
نشست تاجگردون با طایفه خونگرم فتح

نماینده مردم گچساران و باشت در جمع صمیمی طایفه خونگرم فتح حضور یافت.