حضور تاجگردون در جلسه هم اندیشی سادات امام زاده علی
حضور تاجگردون در جلسه هم اندیشی سادات امام زاده علی

تاجگردون در جمع صمیمی سادات امامزاده علی ساکن در گچساران دیدار و گفت و گو کرد.