گزارش تصویری؛ حضور تاجگردون در باشت(بخش اول)
گزارش تصویری؛ حضور تاجگردون در باشت(بخش اول)

غلامرضا تاجگردون با حضور در شهرستان باشت با مردم روستاهای این حوزه انتخابیه دیدار و گفت و کرد.

غلامرضا تاجگردون با حضور در شهرستان باشت با مردم روستاهای این حوزه انتخابیه دیدار و گفت و کرد.

به گزارش توازن، تاجگردون با مردم خونگرم ده کند، شوش علیا و سفلی، دیمکوه شوش، دلی رباط، چالموره، کهنه قلعه باشت، سادات شاهزینعلی، باباامیرشیخی، طایفه دشت، طایفه دولیاری، طایه گوهرگان و همچنین خانواده های شهید محمدی بیدک و شریفی دیدار کرد.