شماره ۳۹ توازن منتشر شد
شماره ۳۹ توازن منتشر شد

سی و نهمین شماره نشریه توازن به صاحب امتیازی غلامرضا تاجگردون منتشر شد.

سی و نهمین شماره نشریه توازن به صاحب امتیازی غلامرضا تاجگردون منتشر شد.

به گزارش توازن، این شماره نیز به دیدار تاجگردون با اقشار و طوایف اختصاص دارد.

برای دانلود کلیک کنید: