تصاویر هوایی؛ آبرسانی به روستاهای خان احمد باشت
تصاویر هوایی؛ آبرسانی به روستاهای خان احمد باشت
با پیگیری های مستمر نماینده مردم گچساران و باشت، آبرسانی به 1400 هکتار از اراضی روستاهای خان احمد باشت در حال انجام است.

به گزارش توازن، با پیگیری های مستمر نماینده مردم گچساران و باشت، آبرسانی به ۱۴۰۰ هکتار از اراضی روستاهای خان احمد باشت در حال انجام است.