این بار در فسخ قرارداد، خبری از تابلو فرش نبود!
این بار در فسخ قرارداد، خبری از تابلو فرش نبود!

پرسپولیس امروز با یکی از دیگر از اعضای سابق کادر فنی خود خداحافظی کرد. به گزارش توازن و به نقل از خبر ورزشی، جدایی کالدرون از پرسپولیس، منجر به تغییرات وسیع در کادر فنی تین تیم شد. محسن سیدی، مربی دروازه‌بان های پرسپولیس با حضور در باشگاه قرارداد خود را با تیم فسخ کرد. پیش […]

پرسپولیس امروز با یکی از دیگر از اعضای سابق کادر فنی خود خداحافظی کرد.

به گزارش توازن و به نقل از خبر ورزشی، جدایی کالدرون از پرسپولیس، منجر به تغییرات وسیع در کادر فنی تین تیم شد. محسن سیدی، مربی دروازه‌بان های پرسپولیس با حضور در باشگاه قرارداد خود را با تیم فسخ کرد.

پیش از سیدی، بازیکنانی هم بودند که قراردادشان را به هر دلیلی به صورت دو طرفه فسخ کردند. آنها از مدیرعامل پرسپولیس تابلو فرشی نیز به یادگار گرفتند اما این بار در ماجرای فسخ قرارداد مربی دروازه بان های پرسپولییس، خبری از این تابلو فرش‌ها نبود!


لینک منبع