شماره ۳۵ توازن منتشر شد
شماره ۳۵ توازن منتشر شد

شماره ۳۵ هفته نامه توازن با صاحب امتیازی غلامرضا تاجگردون با موضوعات اجتماعی منتشر شد.

شماره ۳۵ توازن با صاحب امتیازی غلامرضا تاجگردون منتشر شد.
🔹در این شماره می خوانید:
🔸گزارش تصویری از نشستهای تاجگردون با اقشار و طوایف
🔸ما نیاز به تقویت بیشتر حافظه تاریخی داریم
🔸من گچسارانم…(یادداشت)
🔸گزارش ویژه توازن؛ هنرهای در حال فراموشی در گچساران
🔸 و…
👈 برای دانلود فایل pdf کلیک کنید:
https://tawazon.ir/Journal/T35s.pdf

🔵 همچنین می توانید نسخه مکتوب این شماره را روز شنبه از باجه های مطبوعات تهیه نمایید.

توازن