تصاویر نشست تاجگردون  با گچسارانی ها و باشتی های مقیم یاسوج
تصاویر نشست تاجگردون  با گچسارانی ها و باشتی های مقیم یاسوج
غلامرضا تاجگردون در یاسوج میهمان گچسارانی ها و باشتی ها بود و مورد استقبال پرشور آنها قرار گرفت و در جمع آنها به ایراد سخنرانی پرداخت.