نشست کمیته کارگری صنعت نفت گچساران با روسای کمیسیونهای اجتماعی و بودجه مجلس
نشست کمیته کارگری صنعت نفت گچساران با روسای کمیسیونهای اجتماعی و بودجه مجلس
نشست کمیته کارگری صنعت نفت گچساران متشکل از نیروهای قرارداد موقت،ارکاث ثالث، حجمی و فصلی با روسای کمیسیون اجتماعی و نیز برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی باحضور برخی از نخبگان کارگری صنعت نفت، کارکنان با تجربه ستادی و عملیاتی برگزار گردید.

نشست کمیته کارگری صنعت نفت گچساران متشکل از نیروهای قرارداد موقت،ارکاث ثالث، حجمی و فصلی با روسای کمیسیون اجتماعی و نیز برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی باحضور برخی از نخبگان کارگری صنعت نفت،کارکنان با تجربه ستادی و عملیاتی برگزار گردید.
به گزارش توازن و به نقل از سقلاتون، در این جلسه نمایندگان کارگری نفت گچساران یک به یک به بیان مشکلات حوزه خود پرداخته و خواستار رفع دغدغه های مربوطه شدند.
از جمله خواسته های کارگری با توجه به اهمیت و نوع کار، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بصورت کامل و نظامند در وزارت نفت، تبدیل وضعیت کارگران صنعت نفت و خارج کردن چند دستگی قراردادها، اصلاح قانون خدمات کشوری ازجمله ماده ۳۲ و رفع موانع تبدیل وضعیت در قانون خدمات کشوری برای نیروهای قرارداد موقت و پیمانکاری و ملزم کردن وزارت نفت در اجرای قانون جدید بودند.
نحوه خدمات رسانی به کارگران صنعت نفت ائم از استفاده کارگران از خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت، خدمات رفاهی و استفاده از اماکن ورزشی و خدمات امور مسافرت از جمله مطالبات مطرح شده در این نشست بود.