نشست تاجگردون با مردم تنگ آب باشت
نشست تاجگردون با مردم تنگ آب باشت

غلامرضا تاجگردون با حضور در جمع صمیمی مردم تنگ آب باشت با آنها از نزدیک دیدار و پای صحبتها و مشکلاتشان نشست.