دیدار با خانواده های ۱۸۰۸ گچساران
دیدار با خانواده های ۱۸۰۸ گچساران

نماینده مردم گچساران و باشت در جمع صمیمی خانواده های تاکسی بی سیم ۱۸۰۸ حضور یافت و پای صحبتهای آنها نشست.