فیلم؛ گفتگوی توازن با دانش آموزان
فیلم؛ گفتگوی توازن با دانش آموزان
در حاشیه راهپیمایی پرشکوه 13 آبان در گچساران، توازن با دانش آموزان به گفت و گو پرداخت و از آنان در خصوص این روز پرسید.

در حاشیه راهپیمایی پرشکوه ۱۳ آبان در گچساران، توازن با دانش آموزان به گفت و گو پرداخت و از آنان در خصوص این روز پرسید.