توصیه تاجگردون به شهردار: از فرصت طلبان ناپاک دوری کنید
توصیه تاجگردون به شهردار: از فرصت طلبان ناپاک دوری کنید
مطلع شدم مرقومه ای در خصوص اظهار نظر اینجانب در باب موضوعات شهری نوشته اید.میدانم مرقومه منتشر شده مربوط به جنابعالی، نه تراوشات فکری شماست و نه قلمتان.

نماینده مردم گچساران و باشت طی یادداشتی خطاب به دکتر ظفری شهردار دوگنبدان در توازن نوشت:

بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب دکتر ظفری
شهردار محترم دوگنبدان
با سلام
مطلع شدم مرقومه ای در خصوص اظهار نظر اینجانب در باب موضوعات شهری نوشته اید. میدانم مرقومه منتشر شده مربوط به جنابعالی، نه تراوشات فکری شماست و نه قلمتان، پس آن را نادیده می گیرم.
بگذریم؛ خودتان میدانید در این چند سال بجز آنچه من بواسطه انجام وظیفه ام و یا فراتر از وظیفه ام انجام دادم کاسب نشدید.
شما را توصیه به کار، تلاش، پاکی و دوری گزینی از فرصت طلبان ناپاک میکنم.
مرورخاطرات گذشته را تجربه ای برای آینده کن چرا که این دوران نیز گذراست. باشد که تجربیاتمان، چراغ راه فرداهایمان قرار گیرد…خودتان منظور من را متوجه میشوید.


غلامرضا تاجگردون