حضور تاجگردون در جلسه کمیته برنامه ریزی باشت
حضور تاجگردون در جلسه کمیته برنامه ریزی باشت
کمیته برنامه ریزی باشت با موضوع توزیع اعتبارات عمرانی سال ۹۸ با حضور نمایده مردم گچساران و باشت، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، فرماندار و سایر مدیران دستگاه های دولتی برگزار شد.

عکس: احمد پورفریحی