انتصاب سرپرست اداره نگهداری وتعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

بنا به گزارش توازن؛ حافظی نیا که یکی از کارمندان باسابقه شرکت می باشد پیش از این مسوولیتهایی همچون کارشناس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، کارشناس مهندسی سیستمها، ریاست اداره ترابری، کارشناس ارشد سیستمها و بهره وری، رییس خدمات نگهداری و تعمیرات را در کارنامه خود داشته است. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی صنایع وکارشناسی ارشد را در رشته مدیریت اخذ کرده و هم اکنون دانشجوی دکترای مدیریت می باشد.
مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در حکم انتصاب آقای حافظی نیا ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، از خدمات ذوالاکتاف رشیدی که پیش از این عهده دار ریاست اداره نگهداری و تعمیرات بوده و اکنون در آستانه بازنشستگیست تشکر کرده است. شایان ذکر است اداره نگهداری وتعمیرات یکی از مهمترین وتاثیرگذارترین ادارات مدیریت عملیات بوده که تعمیرات ماشین آلات صنعتی وتاسیسات را در راستای نگهداشت تولیدصیانتی شرکت عهده دار می باشد.

Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.