قهرمان مسابقات والیبال مشک و ملار مشخص شد
قهرمان مسابقات والیبال مشک و ملار مشخص شد

در گروه سوم مسابقات ورزشی جشنواره فرهنگی ورزشی مشک و ملار و در رشته والیبال، تیم شهدای سرابننیز به مقام قهرمانی این دوره دست یافت.

به گزارش توازن و به نقل از دبیرخانه چهارمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی مشک و ملار، در گروه سوم مسابقات ورزشی و در رشته والیبال، تیم شهدای سرابننیز به مقام قهرمانی این دوره دست یافت.

همچنین تیم والیبال بی بی جان اباد نیز به مقام نایب قهرمانی رسید.

چهارمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی مشک و ملار در روستاهای گچساران، باشت و بوستان در رشته های فوتسال، والیبال، کلکله برد، چوگو، گرنا، الختر و طناب کشی در حال برگزاری است و اختتامیه نیز در بعد فرهنگی در ایام نوروز سال ۹۸ برگزار خواهد شد.

سایت جشنواره مشک و ملار:

www.mashk-malar.ir