چه طرحهایی آخر هفته کلنگزنی و افتتاح می شوند؟
چه طرحهایی آخر هفته کلنگزنی و افتتاح می شوند؟
روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری، مردم گچساران و باشت تعداد زیادی افتتاحیه و کلنگزنی در قالب طرح های عمرانی و اقتصادی را شاهد خواهند بود.