تصاویری از زشت و زیبای خیابان بلادیان دوگنبدان
تصاویری از زشت و زیبای خیابان بلادیان دوگنبدان
از مسئولین مربوطه انتظار می رود تادیرنشده واتفاق ناگواری براثر ناایمن بودن کوچه ها و منازل و ریزش احتمالی آوار بر سر کودکان و رهگذران رخ نداده کاری کنند و نسبت به تعریض کوچه ها و معابر اقدام و راهی برای توسعه ساخت و ساز تدارک ببینند تا دست اهالی برای تخریب و نوسازی منازل خود باز باشد.

پس از کش وقوس های فراوان و مخالفتهای برخی کاسبان بازار بالاخره طرح زیباسازی و پیاده محور کردن خیابان بلادیان روزهای پایانی خود را سپری میکند.
به گزارش توازن و به نقل از فانوس زاگرس، خیابان بلادیان کاملأ متحول و یکدست شده و قدم زدن بر روی سنگفرش آن در عصرها و شب های دوگنبدان حال و هوای خاصی به رهگذران از آن خیابان میدهد.
اما از خیابان که بگذری و به برخی کوچه های منتهی به بلادیان وارد می شوی صحنه برعکس میشود و لذت هر چه زیبایی در بلادیان احساس کرده ای با ورود به کوچه ها و دیدن وضعیت درهم کوچه ها ، راهروها و خانه ها از یاد می رود.
حدودأ ۹۰ درصد خانه های اطراف طرح بلادیان قابل سکونت نبوده و ایمن نیستند و اگر بدون توجه به بلادیان مستقیمأ در این کوچه ها قدم بردارید حتی احساس نمیشود در یک روستای قدیمی حضور دارید.
نکته اینکه اکثر ساکنان این کوچه ها حاضر به تخریب و نوسازی و طبقاتی کردن خانه های خود هستند اما مشکلاتی سد راه این ساکنان وجود دارد که انجام این کار را سخت کرده است.
متأسفانه مسولین تمرکز و توجه خود را معطوف به همین درازخیابان بلادیان کرده و برای ساماندهی کوچه های منتهی به این طرح برنامه ریزی صورت نگرفته است.
یکی از ساکنان کوچه های بلادیان به فانوس زاگرس گفت: نبود معبر وراه گشاد برای عبور و مرور ماشینهای حمل مصالح ساختمانی وقفل بودن وتنگ بودن معابر کوچه ها از چندین طرف، همچنین وجود دوخانه در ورودی کوچه ها که اجازه تخریب و همکاری جهت بهبود وضعیت این کوچه ها را به سایرین نمیدهند از دلایل وضعیت نابسامان منازل و کوچه های کناری خیابان بلادیان می باشد.
از مسئولین مربوطه انتظار می رود تادیرنشده واتفاق ناگواری براثر ناایمن بودن کوچه ها و منازل و ریزش احتمالی آوار بر سر کودکان و رهگذران رخ نداده کاری کنند و نسبت به تعریض کوچه ها و معابر اقدام و راهی برای توسعه ساخت و ساز تدارک ببینند تا دست اهالی برای تخریب و نوسازی منازل خود باز باشد.