گزارش تصویری از روز دوم کلنگ زنی و افتتاح پروژه های شهرستان گچساران
گزارش تصویری از روز دوم کلنگ زنی و افتتاح پروژه های شهرستان گچساران
گزارش تصویری از روز دوم کلنگ زنی و افتتاح پروژه های شهرستان گچساران

شرح پروژه های :

آیین کلنگ زنی پروژه روشنایی محور گچساران – بهبهان

احداث زمین چمن مصنوعی چهاربیشه

آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی مردان معصوم گچساران

آیین افتتاح مدرسه راهنمایی ۶ کلاسه ده جلیل خیرآباد

آیین کلنگ زنی مجتمع بزرگ خدمات رفاهی – گردشگری

آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی محمد آباد

بازدید از جشنواره غذایی که توسط فنی حرفه ای گچساران برگزار شد

آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی آب ریگون

آیین افتتاح پروژه بازارچه گردشگری دیل

احداث کلنگ زنی پروژه سالن چند منظوره ورزشی مارین