این گزارش و فیلم را حتماً ببینید!
این گزارش و فیلم را حتماً ببینید!
در این گزارش، تریبون توازن بین روستاییان عزیز رفته و از آنها در خصوص بازیهای محلی می پرسد که آیا با آنها آشنایی دارند یا خیر.

در این گزارش، تریبون توازن بین روستاییان عزیز رفته و از آنها در خصوص بازیهای محلی می پرسد که آیا با آنها آشنایی دارند یا خیر. برای مشاهده روی فیلم زیر کلیک کنید.

برای دانلود این فیلم جهت قرار دادن در اینستاگرام اینجا کلیک کنید.