گفت و گو با شاهنامه خوان برجسته گچساران و باشت+فیلم
گفت و گو با شاهنامه خوان برجسته گچساران و باشت+فیلم

هفته نامه توازن با ملاعلیرضا الهی شاهنامه خوان برجسته گچساران و باشت گفت و گویی داشته است که قبلاً در این نشریه به چاپ رسیده و فیلم زیر بخشی از این گفت و گو بوده است.

هفته نامه توازن با ملا علیرضا الهی شاهنامه خوان برجسته گچساران و باشت گفت و گویی داشته است که قبلاً در این نشریه به چاپ رسیده و فیلم زیر بخشی از این گفت و گو بوده است.

گفت و گو از: ایمان محمدپور

برای مشاهده روی فیلم کلیک کنید.

برای دانلود این فیلم اینجا کلیک کنید.