مردم دیار آریوبرزن دل در گرو شاهنامه دارند
مردم دیار آریوبرزن دل در گرو شاهنامه دارند
شاهنامه خوانی از گذشته های دور تاکنون در بین مردم استان کهگیلویه و بویراحمد مشهور به دیار آریوبرزن مرسوم است. شاهنامه خوانی مهمترین سرگرمی دور هم نشینی های ایلات و عشایر این استان به ویژه در شب های طولانی زمستان از دیرباز تاکنون بوده است.

شاهنامه خوانی از گذشته های دور تاکنون در بین مردم استان کهگیلویه و بویراحمد مشهور به دیار آریوبرزن مرسوم است.

شاهنامه خوانی مهمترین سرگرمی دور هم نشینی های ایلات و عشایر کهگیلویه و بویراحمد به ویژه در شب های طولانی زمستان از دیرباز تاکنون بوده است.
اقوام لر و ترک این استان از مردم کهن و اصیل ایران زمین هستند که به دلیل سلحشوری با شاهنامه، انس و الفتی دیرینه داشته اند.
انتخاب نام اساطیر شاهنامه بر افراد و مکان ها سندی بر این مدعاست که در کهگیلویه و بویراحمد شاهنامه رویکردی اجتماعی دارد.
غار کی خسرو، گردنه بیژن، تل خسرو و تل زال از جمله مکان هایی است که برخی معتقدند برگرفته از نام های شاهنامه است.
نام های بیژن، سام، سهراب، منیژه، رودابه،جهانگیر و گودرز از جمله اسامی مرسوم برگرفته از نام های اساطیری شاهنامه است که مردم این دیار بر فرزندان خود می گذارند.
گفته می شود رقص چوب بازی که در جشن ها به ویژه آیین های عروسی از سوی مردان اجرا می شود برگرفته از شاهنامه است.
دستور جمع آوری شاهنامه از سوی رضاشاه پس از شکست از عشایر به خوبی نشان می دهد که تأثیر این حماسه ملی بر عشایر کهگیلویه و بویراحمد تا چه اندازه بوده است.

** اهمیت شاهنامه
برای مردم این استان شاهنامه، همه وجوه زندگی،باورها و دستاوردهای فکری، دینی، اخلاقی و اجتماعی آنان را در خود جای داده است.
این اثر فاخر حکیم ابوالقاسم فردوسی حدود ۶۰ هزار بیت شعر دارد و بزرگترین حماسه ملی ایران محسوب می شود.
شاهنامه افزون بر اهمیت حماسی و پندهای حکمت آموز آیینه تمام نمای فرهنگ و تمدن ایرانی است.
در شاهنامه آموزه‌های کشورداری چون جنگ، تشویق به صلح و دوستی، میهن پرستی، یکتاپرستی، آزادگی و اخلاق نیکو موج می زند.

** شاهنامه خوانی در بین نسل جوان
اما با وجود این به نظر می رسد میراث کهن شاهنامه خوانی در بین نسل جوان کم رنگ شده است.
کارشناسان بر این باورند که مسئولان فرهنگی و دوستداران فرهنگ و ادب ایرانی باید برای ترویج این آئین کهن در بین نسل جوان تلاش بیشتری کنند.
این صاحب نظران برگزاری جشنواره های ملی، دعوت از شاهنامه خوانان برجسته کشوری،نقالی، برگزاری آئین های مشاعره و مسابقات شاهنامه خوانی را برای ترویج این فرهنگ ضروری می دانند.
آریوبرزن، یکی از سرداران نامی ایران باستان است.
** اهمیت بقای آیین شاهنامه خوانی
شاهنامه نگاهبان راستین سنت های ملی و شناسنامه اقوام ایرانی است شاید بدون وجود این اثر بزرگ، بسیاری از عناصر مثبت فرهنگ آبا و اجدادی ما در توفان های حوادث تاریخی نابود می شد و اثری از آنها به جا نمی ماند.
فردوسی با خلق حماسه عظیم خود، دو فرهنگ ایرانی و اسلامی را به بهترین شکل ممکن در هم آمیخت.
اهمیت شاهنامه تنها در جنبه ادبی و شاعرانه آن خلاصه نمی شود و پیش از آن که مجموعه ای از داستانهای منظوم باشد، تبار نامه ای است که بیت بیت و حرف به حرف آن، ریشه در اعماق آرزوها و خواسته های جمعی ملتی کهن دارد ملتی که در همه ادوار تاریخی، نیکی و روشنایی را ستوده و با بدی و ظلمت در ستیز بوده است.
کهگیلویه و بویراحمد بخشی از تمدن عیلام بوده و در دوره بعد از اسلام و همچنین بعد از ورود آرایی‌ها جزئی از خاک تمامی حکومت‌های ایران بود.

منبع: ایرنا

  • نویسنده : ایرنا