پست قابل تامل تاجگردون در صفحه شخصی اش
پست قابل تامل تاجگردون در صفحه شخصی اش
نماینده مردم گچساران و باشت بخشی از سخنرانی حضرت امام خمینی(ره) را در صفحه شخصی خود قرار داد.

نماینده مردم گچساران و باشت بخشی از سخنرانی حضرت امام خمینی(ره) را در صفحه شخصی خود(اینجا کلیک کنید) قرار داد.