شماره ۲۹ توازن منتشر شد
شماره ۲۹ توازن منتشر شد
شماره 29 نشریه توازن به صاحب امتیازی غلامرضا تاجگردون با موضوعات گفت و گو با رحیمی فرماندار گچساران؛ از انتخابات تا مدیریت اجتماعی-سیاسی شهرستان-گفت و گو با خانم گل ایران(صونا بیداد)-یادداشت؛ لزوم استانی شدن انتخابات مجلس طرح کامل نمایندگان برای استانی شدن انتخابات-بحران بیکاری و شغل نوظهور تن پوش گردانی در گچساران منتشر شد.

شماره ۲۹ نشریه توازن به صاحب امتیازی غلامرضا تاجگردون و سردبیری آرش کنارکوهی منتشر شد.

آنچه در این شماره توازن میخوانید:

  • گفت و گو با رحیمی فرماندار گچساران؛ از انتخابات تا مدیریت اجتماعی-سیاسی شهرستان
  • گفت و گو با خانم گل ایران(صونا بیداد)
  • یادداشت؛ لزوم استانی شدن انتخابات مجلس
  • طرح کامل نمایندگان برای استانی شدن انتخابات
  • بحران بیکاری و شغل نوظهور تن پوش گردانی در گچساران
  • و سایر اخبار گچساران و باشت

جهت تهیه این شماره توازن میتوانید به باجه های مطبوعات مراجعه فرمایید.

تا روز دوشنبه متن مطالب نیز منتشر خواهد شد.

همچنین جهت دریافت نسخه الکترونیکی میتوانید روی عکس یا اینجا کلیک نمایید:

شماره 29 توازن