تغییر مدیر آموزش و پرورش گچساران
تغییر مدیر آموزش و پرورش گچساران
 مدیر آموزش و پرورش شهرستان گچساران تغییر خواهد کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گچساران تغییر خواهد کرد.

به گزارش توازن،  ظهیر الدین پورالحسینی مدیر آموزش و پرورش گچساران تغییر و محمد شهبازی معاونت ابتدایی وی به عنوان سرپرست این اداره معرفی خواهد شد.

مراسم تکریم و معارفه فردا سه شنبه ساعت ۱۰ صبح در باشگاه فرهنگیان برگزار خواهد گردید.

اخبار تکمیلی در این خصوص منتشر خواهد شد.